Søker i kategori

Arkivene forteller

Arkivene forteller

Kallingsheim jaktslott – før og nå

17. oktober 2017
forann hytta 2017

Vi følte virkelig at vi var på en reise tilbake i tid da vi denne høsten besøkte jakthytta som Christian Eyde med venner bygde på Kallingsheia i Åmli. Hytta står fremdeles på stedet der den ble bygd i 1879, og er lite forandret. I et tidligere innlegg på bloggen har vi skrevet om jakt og fiske på Kallingsheia, og vi har lenge ønsket å reise til Kallingsheim for å se den gamle hytta som ble kalt Kallingsheim jaktslott. Så da Jens Magne Føreland fra Dølemo og Christian Eydes oldebarn, Jens Christian Petersen ville ta oss med dit, pakket vi kameraet i tursekken og reiste til Åmli. Les videre …

Arkivene forteller

Branntakster som kilde til bygningshistorie

12. mai 2017
Familien Eydes hus på Malmbrygga i Arendal, Foto: AAks bildesamling

I 1890 og 1901 ble det tegnet brannforsikring for familien Eydes hus på Malmbrygga i Arendal. En forordning av 18. august 1767 påbød brannforsikring for huseiere i byene. Brannforsikringer ble tegnet hvert tiende år, og branntakstprotokollene er en rik kilde til bygningshistoriske opplysninger for bl.a. bygårder som familien Eydes hus. Les videre …

Arkivene forteller

Rekefiske langs Agderkysten

24. februar 2017
AAA.B.266

Før 1887 var det få kjente rekefelter langs Agderkysten, men fra 1898 til 1913 var det en langsom vekst i rekefisket langs kysten her i sør, og stadig nye felter ble oppdaget. En av dem som gjorde et omfattende arbeid for å kartlegge rekefelt langs kysten var den norske zoologen Alf Wollebæk. Les videre …

Arkivene forteller

Grimstad Konservesfabrikk AS

16. november 2016
damer-i-arbeid-med-ertemaskinen

Da Oselia var husjomfru hos familien Eyde hadde man enda ikke utviklet moderne metoder for å konserver matvarer slik vi gjør i dag. Vi tenker da spesielt på bruken av konserveringsmidler som gjør at fersk mat kan lagres over lang tid. Men, allerede på Oselias tid drev man med mange former for konservering, og vi har tidligere sett på utviklingen av blant annet kjøleskap som gjorde det mulig å oppbevare fersk mat på en helt annen måte. Kokeboken vitner også om at hun hadde kjennskap til hvordan man kunne hermetisere mat, for der finner vi flere oppskrifter på denne måte å konservere mat på.   Les videre …

Arkivene forteller

Grønnsaksdyrking på Hove i Arendal på 1700-tallet

19. september 2016
dsc_9029_web

Pepperroten er en spennende plante med lange tradisjoner. Vi kjenner til at pepperroten ble mye brukt tidligere og at den fremdeles finnes i mange gamle hager langs Sørlandskysten. Oselias oppskrifter på pepperrotsaus viser at den var i bruk på hennes kjøkken og bruken av den har holdt seg helt frem til våre dager – hos mange. Og det spørs om den ikke er i ferd med å bli gjenoppdaget. Les videre …

Arkivene forteller

Lauritz Klifoths bakeri

4. mai 2016
Eyde_bok

Et av bakeriene som holdt til i Arendal på Oselias tid, var Klifoths bakeri, drevet av Lauritz Klifoth, fra København. Klifoth kom til Arendal en gang mellom 1862-1865. I følge Danish family search, var Klifoth bosatt i København i 1862. Han var bakersvend, gift med Laura Sørensen, og sammen hadde de en sønn som het Alfred. Les videre …

Arkivene forteller

Fiskebrygga i Arendal

10. februar 2016
Arendal - Fiskebryggen - 1884 - Fotograf ukjent - Aaks 44 - 4 - 7 Bilde nummer 150

Forsidebildet er fra fiskebrygga i Pollen i 1884. Det var nok der Oselia gikk for å handle hos Fiskehandlerne som stod der med sine baljer og kar fulle av fisk. På bildet kan man se at fiskebåtene lå tett i tett langs bryggen, det er tydelig at det her foregikk en livlig handel. Les videre …

Arkivene forteller

Julebukk

29. desember 2015
Julebukkene (bak fra venstre) Augusta Bonnevi, Hjordis Fosterud, Thora Høyer, Minnemor Chritensen, (foran fra venstre) Mathias Olsen og Sophie Eyde fotografert i 1898. Ungdomene har kledd seg ut som "Julebukker". 
Bildet tilhører Eyde-samlingen.

Å gå julebukk er en gammel tradisjon. Fra 2. juledag gikk den høytidelige julefeiringen over i fest og moro, da samlet gjerne en stor flokk seg for å gå julebukk. Les videre …

Arkivene forteller

Jakt som fritidssyssel

4. november 2015
Eyde_007

Jakt som matauke har vært en essensiell del av selve livsgrunnlaget for folk i tusenvis av år, mens jakt i det moderne samfunnet mer blir å regne som en sport eller fritidssyssel. Denne tendensen økte rundt århundreskiftet, og på 1900-tallet ble forsyningen av den typen mat industrielt organisert, og Les videre …

Arkivene forteller

Oselia og Knuds landhandel i Holmesund

12. oktober 2015
0378

En landhandel var tidligere en handelsvirksomhet som foregikk utenfor byene og vareutvalget var annerledes enn hos kjøpmenn i byene.  Handelsretten for kjøpmenn ble tidligere regulert ved lov, og var frem til siste halvdel av 1800-tallet i stor grad forbeholdt kjøpmenn i byene, men med kongelig bevilling kunne en likevel drive handelsvirksomhet så lenge en ikke hadde fast utsalgssted. Les videre …