Redskap og ingredienser

Måleenhet anno 1868 – Pot

12. september 2014

Det stilles store krav til definisjon av målenheter. De skal være nøyaktig fastlagt, uforanderlige og internasjonalt godkjente. I dag bruker vi vanligvis dl og liter når vi lager mat, men på Oselias tid var pot det vanlige rommålet. I 1875 gikk Norge over til et nytt mål – og vektsystem da Norge som første land sluttet seg til Meterkonvensjonen fra mai samme år. Den norske potten ble da satt til å utgjøre det som i dag ville vært 0,9651 Liter. 

I museumssamlingene ved Aust-Agder kulturhistoriske senter finnes det mange ulike rommål, deriblandt dette pottemålet av blikk.  Potten har en sylinderform og øverst på randen er den norske løve og årstallet 1868 stempelt i tinnplomber. Pottemål kunne også være laget av tre.

Du vil kanskje like …