AAks-Stedsbilder-Malmbryggen-Bilde nr 611-år ca 1870

9. september 2014