Arkivene forteller

Fru Høeghs….eplekake, honningkake, oxebiff og mye mer!

9. desember 2014

Mange av oppskriftene i kokeboken til Oselia har referanser til Fru Høegh, men hvem var egentlig Fru Høegh?

Fru Hendrika Christoffersen ble født i 1819 i Christiania. Hun giftet seg med trelasthandler Ole Andreas Høegh, født 1825, fra Brevik. De bodde på Tyholmen i Arendal. De hadde ikke egne barn, men i folketellingene for 1865 og 1875 står de oppført med til sammen 6 pleiebarn. Vi vet foreløpig ikke så mye mer om Fru Høeg, men vi vet at hun etter hvert spilte en sentral rolle i finansieringen av Arendal barneasyl.

AAks-Portrettsamlingen mappe 54 - Hendrika Høegh født Christophersen - 1819-1884 - form

Hendrika Høegh født Christophersen – 1819-1884. AAks – Portrettsamlingen mappe 54.

AAks-Portrettsamlingen mappe 54 - trelasthandler Ole Andreas Høegh - 1825-1877 - form

Trelasthandler Ole Andreas Høegh – 1825-1877 – AAks-Portrettsamlingen mappe 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fru Elina Eyde utgjorde sammen med en rekke andre velstående kvinner i Arendal, Asylets dameforening. Denne foreningen gjorde et viktig arbeid i forhold til drift og finansiering av Arendal barneasyl som var i drift i perioden 1850-1917. Driften ble lagt ned i 1917, men man forsatte å dele ut årlige bidrag til det beste for barn. I 1884 besto asylet av 120 barn, hvorav halvparten av disse kom fra omegn. Personalet besto av 1 bestyrerinne, 2 hjelpelærerinder, 1 asylpige og 1 kokkepige.

Asylets dameforening hjalp Asylet med pengestøtte. Støtten kom fra foreningens medlemmer gjennom kontigenter og gaver, og ett år hadde de også holdt en basar som ga en god beholdning i kassa. Men i 1884 var det svært mange barn ved Asylet og i forhandlingsprotokollen i arkivet etter Arendal barneasyl kan vi lese at ved generalforsamlingen den 24.mai 1883 var dameforeningen kommet i en underbalanse på 172, 10 kr. Årsaken til dette underskuddet var gavenes sjeldenhet og asylbarnas store antall det samme år. Det er tydelig at driften av barnehjemmet var avhengig av gaver, og i forhandlingsprotokollen kan vi lese at Arendals borgerskap med Dedekam, Kallevig og Stokkenberg i spissen også bidro med generøse pengegaver de neste årene.

Hvilken relasjon fru Hendrika Høegh hadde til Arendal barneasyl vet vi ikke, men  17. April 1884 ble Fru Høeghs legat til Arendal børneasyl opprettet. Kapitalen som ble puttet inn i legatet var 4000 kr og i forhandlingsprotokollen kan vi lese at renter av pengene som sto på legatet etter fru Høegh i mange år ble brukt til juletre, klær og bespisning for barna som bodde der.

Protokoll fra ASYLET Arendal 1869 -  Høegh 1 - form

Vedtektene til Fru Høeghs legat ført inn i forhandlingsprotokollen for Arendal Barneasyl. PA-1759, D7/9

 

Fru Høegh døde 10. desember 1884.

Arkivmaterialet etter Arendal barneasyl kan man studere på lesesalen her på Kuben!

 

 

 

 

Du vil kanskje like …