AAks-Portrettsamlingen mappe 54 – trelasthandler Ole Andreas Høegh – 1825-1877 – form

9. desember 2014