Stadfestelsesbrev av 2-6-1888 – side 1 – form

9. desember 2014