Redskap og ingredienser

Hummerfisket, kystfolkets elgjakt!

22. desember 2014

Hummerfisket langs Sørlandskysten har lange tradisjoner. I perioder har inntektene av hummersalg vært et viktig bidrag til den private husholdningsøkonomien, men bruken av hummer har variert opp gjennom tidene. Frem til ca. 1600-tallet var det antageligvis mye hummer på sørlandskysten. Den lette tilgjengeligheten gjorde at den først og fremst ble brukt som agn, men på 1600-tallet startet hollenderne storhandel med hummer. De kjøpte hummerne som lokalbefolkningen fisket ved kontant betaling, noe som ble en viktig inntektskilde for fiskerfamilier. Hollenderne bygde skuter som fraktet levende hummer til det europeiske markedet. Mellom 10000-15000 hummer ble fraktet ombord i disse skutene! Etter hvert fikk norske handelsfolk kontroll over denne handelen, men fra slutten av 1900-tallet og frem til i dag har fangstene blitt mindre og mindre og utbyttet dårlig. Dette har ført til at hummerfisket i dag først og fremst er en «folkesport» for fritidsfiskere.

Hummerfisket starter presis 1. oktober kl. 08.00, da har mange ivrige hobbyfiskere tatt seg en uke ferie. Teinene setter de helst der de vet hummerne trives best; på steinbunn i kanten av urer og røyser. Hummerfisket varer fra 1. oktober til 30. november. Fordelingen mellom yrkesfiskere og fritidsfiskere er ca. 50/50. I dag ligger dessverre hummerbestanden på et historisk lavmål, men den regnes ikke som utrydningstruet. Dette har likevel ført til restriksjoner for fiske av hummer ved at det er innført rognhummervern og minstemål på 25 cm for hele landet. Dette for at hummeren skal bli så stor at den rekker å forplante seg før den kanskje blir fisket. Videre er det innført krav om fluktåpninger for å beskytte småhummeren og reduksjon reskapsmengde og fisketid både for fritidsfiskere og yrkesfiskere.

På vei ut med teina, foto: Birger Dannevig.

På vei ut med teina, foto: Birger Dannevig.

Det er lenge siden hummeren ble regnet som fattigmannskost. Fra begynnelsen av 1900-tallet har hummeren blitt servert på utallige festbord både til jul og nyttår og ved andre festlige anledninger. Fint skalldyrbestikk blir da funnet frem, her er ett fra våre samlinger:

Hummergafler i sølv, AAM.24715. Foto: Tore Knutsen, Kuben.

Hummergafler i sølv, AAM.24715. Foto: Tore Knutsen, Kuben.

Foto: Gerd Corrigan, KUBEN.
Foto: Gerd Corriga, KUBEN.
Denne flotte rognhummeren kastet vi selvsagt uti vannet igjen slik at den kan være med å glede fremtidige hummerfiskere i mange år! Foto: Gerd Corrigan, KUBEN.

I boken vår Oselias kokebok 1875-1885 kan du lese enda mer om hummefiske på Sørlandet på slutten av 1800-tallet og du finner også oppskriften på en kjempegod hummersuppe. Boken kan du kjøpe nettbutikken vår eller i museumsbutikken på KUBEN.

Du vil kanskje like …