Arkivene forteller

På jakt etter Oselia i arkivene!

19. januar 2015

I disse dager går den populære serien Hvem tror du at du er? på NRK. Serien følger kjente personers jakt på sine forfedre og avslører ofte gripende historier. Slektsforskning er en spennende, men tidkrevende hobby. Da vi startet bloggen var det ikke mye vi visste om Oselia. Vi hadde fått litt informasjon fra hennes etterkommere, men de som visste mest, hadde gått bort. I vårt tilfelle var det naturlig å begynne med Folketellingen for 1875 fordi vi visste at Oselia jobbet som husjomfru hos familien Eyde på denne tiden. Tellingen er digitalisert og søkbar på www.digitalarkivet.no. Vi fikk ikke noe treff på Oselias navn, men da vi søkte på Eyde dukket navnet hennes opp! Tellingen forteller at Oselia var tjenestepike hos familien Eyde på dette tidspunktet, og ikke husjomfru, det må hun ha blitt etter hvert. Folketellingen gav videre opplysninger om Oselias fødselsår, 1855 og fødested, Narestø. Med dette som utgangspunkt lette vi videre i kirkeboken for Dypvåg/Flosta, også denne digitalisert på digitalarkivet. I kirkeboken står det at hun ble født 31. oktober 1855, og døpt Aasillia Martha Aasuldsdatter. Hennes foreldre var matros Aasuld Nielsen, og hennes mor var Marthe Thomasdatter.

Et søk i Folketellingen for 1865 gav oss flere opplysninger. På dette tidspunktet står moren, Marthe Thomasdatter oppført som husmoder, selveier og enke. I følge tellingen hadde Oselia også to brødre, Thomas, 25 år og Nils, 22 år, begge matroser. Oselias far var altså død, men når døde han? Vi søkte videre gjennom kirkeboka for Dypvåg/Flosta og fant ut at han døde i Narestø i 1863. I følge kirkeboka var han gårdbruker da han døde. I bygdeboka for Flosta, fant vi flere opplysninger. I 1839 overtok Aasuld og Marthe halvparten av huset og eiendommen som var Marthes barndomshjem, mot å ha ansvar for boets gjeld og forsørge Marthes mor. Den andre halvdelen ble overtatt av Marthes søster. I dette huset vokste altså Oselia opp. I 1886 solgte moren sin halvpart av huset og eiendommen. Så vidt vi vet finnes det ikke bilder av huset, det ble revet en gang etter 1923.

 

Protokoll 3-red

Protokoll for den frivillige Skoletid, Narestø skole. Flosta kommune, F2 0004.

 

Det neste vi ønsket var å finne ut om Oselias skolegang. I samlingene her på Kuben har vi skoleprotokoller for Narestø skole. I følge protokollene ble Oselia innført i skolen 26. oktober 1863,  bare få dager før sin 8 års dag. Vi kan følge skolegangen i protokollene helt frem til 1870, året da hun ble konfirmert. Av protokollene ser vi at hun var en flink elev og hadde godt fremmøte. Vi finner konfirmasjonen hennes i kirkeboka for Dypvåg. Om hennes kunnskaper i Kristendom og flid står det: Kundskab: Næsten meg. Godt; ællers meg. Godt.

 

Dagbok for Narestø Skole. Flosta kommune, F2 0005.

Dagbok for Narestø Skole. Flosta kommune, F2 0005. Oselia er ført inn på høyre side, nederst som nr. 21.

I følge kirkeboka for Dypvåg/Flosta giftet Oselia seg 7. desember 1885 med styrmann Knud Gundersen fra Holmesund. Vi har funnet informasjon om Oselia i ulike kilder, men vi håper å finne ut mer. Hvordan og når kom hun i tjeneste hos familien Eyde? Vi regner med at hun forlot stillingen som husjomfru da hun giftet seg. Kan hun ha seilt noen år med Knud før de slo seg ned i Holmesund? Var det på en seilas til St. Petersburg, at Oselia lærte å lage gjær av stuerten på Prins Albert av Christiania? Det har hun i hvert fall notert i kokeboka! Dette og mer håper vi å finne svar på etter hvert!

 

Du vil kanskje like …