Arendals Klubselskab – 1885-85 – forside og bakside

9. februar 2015