Annonse i VT fra 1875 – forminsket

23. februar 2015