AAks-Fartøysamlingen-Boks nr 3 – Bark ALPHA av Arendal – kapt O B Sørensen- Maleri – forminsket

5. mars 2015