Arkivene forteller

Gamle påskekort

4. april 2015

Å finne et påskekort i postkassa hører med til sjeldenhetene i dag! Denne tradisjonen har avtatt mer og mer de siste 15-20 åra. Man begynte å sende påskekort på slutten av 1800-tallet.  Noen hevder det første påskekortet ble til i Østerrike i 1869, men det er også kjent at påskekortene bygger på den svenske tradisjonen hvor barn sendte påskebrev til hverandre med rim og tegninger på skjærtorsdag eller påskeåften. Brevet ble brettet tre-fire ganger og kunne limes igjen med en fjær. Noen steder la man godteri oppi. Brevene ble ikke underskrevet, og tradisjonelt ble de kastet inn døren til mottakeren slik at avsenderen ikke skulle bli gjenkjent. 

I Danmark er denne tradsjonen kjent som gækkebreve. Gække betyr snøklokke, og man la ofte en slik blomst med i brevet. Brevene ble gjerne skrevet på fint utklipt papir, og inneholdt mange ganger et anonymt dikt som ber mottakeren gjette hvem som har sendt det. Om mottakeren gjetter hvem som har sendt brevet, skal avsenderen gi mottakeren et påskeegg. Om de ikke finner ut av det, er det mottakeren som skylder avsenderen et egg.

Etterhver som prospektkortet ble mer og mer populært overtok kortene for noen av disse brevtradisjonene og de ble særlig populære i Tyskland hvor påskeharen var det mest vanlige motivet. Påskeharen blei innført i tysk luthersk tradisjon som en dommerfigur som skulle avgjøre om barn hadde vært snille eller uskikkelige ved begynnelsen av påskefeiringen. Etterhvert som tradisjonen med påskekort spredte seg til andre land, endret også motivene seg. Kortene fikk flere religiøse motiv, men også andre motiv vi forbinder med påske som egg, kyllinger, gåsunger og andre vårtegn ble vanlige.

Påskekortene kom til Norge i 1871, og postkortene hadde opprinnelig ferdig påtrykt verditegn eller porto og ble kalt «Correspondance-Kort». I Norge hadde påskekortene sin glanstid rundt siste verdenskrig. De mest populære motivene var hønsefamilien, egget og påskeharen. Etter hvert også motiver med hytteturer og skiturer. Religiøse motiver finnes også.

I samlingen Fag og produkt her på Kuben, finnes en boks med gamle postkort. Der finnes flere påskekort, julekort, bursdagskort og kort til andre anledninger.

Vi i Oselias kokebok ønsker dere fortsatt GOD PÅSKE med disse påskekortene:

Påskekort til Christian Eyde, datert 1893. Fag og produktsamlingen boks nr. 21, Kuben.

Påskekort til Christian Eyde, datert 1893. Fag og produktsamlingen boks nr. 21, KUBEN.

Påskekort til frøken Aagot Sørensen, udatert. Fag og produktsamlingen boks nr. 21, Kuben.

Påskekort til frøken Aagot Sørensen. Fag og produktsamlingen boks nr. 21, KUBEN.

Påskekort til frøken Aagot Sørensen, udatert. Fag og produktsamlingen, boks nr. 21, KUBEN.

Påskekort til frøken Aagot Sørensen. Fag og produktsamlingen, boks nr. 21, KUBEN.

Påskekort til frøken Aagot Sørensen, udatert. Fag og produktsamlingen, KUBEN.

Påskekort til frøken Aagot Sørensen. Fag og produktsamlingen, KUBEN.

Kilder:

wikipedia.org/wiki/Påskekort

https://www.fosna-folket.no/gammeldagan/article9514423.ece

wikipedia.org/wiki/Påskebrev

Du vil kanskje like …