Arkivene forteller

Et populært gullbrudepar!

10. juni 2015

I 1899 feiret Elina og Samuel Eyde gullbryllup. Beskrivelser fra dagen forteller at det var et populært par som ble feiret av hele byen. Tidlig på morgenen ble det salutert fra dampskipet Alfen med fire skudd som ble besvart av marinefartøyet Heimdal som lå ved Arendal havn. Det ble flagget fra de fleste hus i byen og fra seilbåtene på byfjorden. Vestlandske Tidende skriver; Kl. 12 begyndte en talrig Skare at indfinde sig i Guldbryllupshuset for at bringe sine Lykønskning. Ordføreren holdt en tale på vegne av Arendal kommune og takket Samuel for; langt og værdifuldt Arbeide i Kommunens Tjenste, – omtalte hr. Eydes store Fortjenste som Medborger og som Menneske, der vilde alle vel og ingen ilde,  –  henvendte derefter en Tak til Fru Eyde for alt hendes Virke og dvælede især, hvad hun havde været for alle Sørgende og Trængende(Vestlandske Tidende 9/8 1899).

 

Utkast fra Vestlandske Tidende på gullbryllupsdagen.

Utkast fra Vestlandske Tidende på gullbryllupsdagen.

 

Til og med Kong Oscar sendte et telegram!

 

Flere av byens borgere hadde fått skrevet vers til Gullbrudeparet. I versesamlingen PA-1991, her på KUBEN har vi funnet tre vers som ble skrevet til Samuel og Elina i anledning feiringen.

 

Gullbryllupsvers til Elina og Samuel. Versesamlingen PA-1991, KUBEN. Foto Tore Knutsen.

Gullbryllupsvers til Elina og Samuel. Versesamlingen PA-1991, KUBEN. Foto Tore Knutsen.

 

På 1700- og 1800-tallet hadde vers, også kalt leilighetsdikt, en sentral plass i borgerskapets feiringer og markeringer. Dette er dikt som ble skrevet til private familiebegivenheter som fødselsdager, dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser, men også til anledninger av en litt mer offentlig karakter. Mange av disse diktene ble skrevet til melodier og var ofte svært positive i omtalen av den eller de som skulle få diktet. Diktene ble ofte skrevet på oppdrag av en profesjonell dikter. Her i distriktet var Mathias Falenkam en kjent og velbrukt dikter eller tegner til slike dikt. I samlingen finnes også flere vers signert Mathias Falkenkam, deriblant mange vakre brudevers.

Du vil kanskje like …