Skjæring av isblokker i Langsævannet – Fotograf ukjent – AAks Pnr 3386

6. august 2015