Arkivene forteller

Fiskebrygga i Arendal

10. februar 2016

Forsidebildet er fra fiskebrygga i Pollen i 1884. Det var nok der Oselia gikk for å handle hos Fiskehandlerne som stod der med sine baljer og kar fulle av fisk. På bildet kan man se at fiskebåtene lå tett i tett langs bryggen, det er tydelig at det her foregikk en livlig handel. Under ser dere fire andre bilder fra samme sted, men de er fra ulike tidsperioder.

 

 Bildet tilhører AAMA sine samlinger og er en kopi fra Hoff Foto i Arendal.


Bildet tilhører AAMA sine samlinger og er en kopi fra Hoff Foto i Arendal.

Dette bildet viser Pollen før de store bybrannene i 1863 og 1868. Det store hvite huset til venstre er Uglands hus/Bondeheimen og står der den dag i dag ved torvet. På tidspunktet da dette bildet ble tatt, ble dette området kaldt «Den Indre Pol». «Den Ytre Pol» var indre del av Kittelsbukt, nå Amfi Arena. Den nåværende Pollen ble kalt for «Indre Havn» eller bare «Havnen». Byen hadde sin fiskebrygge der, og her lå også handelshusenes pakkboder, tollbod og markedsplass. Torvhandelen foregikk der Kirkegaten går i dag.

Fra Fürsts album, AAMA, KUBEN.

Fra Fürsts album, AAMA, KUBEN.

 

Bildet over viser Kirkegaten etter brannen i 1840 og før brannen i 1868. Langs Langbrygga til høyre var det livlig handel med landbruksprodukter fra danske jakter.

Trappene som man ser på neste bilde datert 1870, ble anlagt etter bybrannen i 1868. Fiskebåtene ligger tett i tett. Til venstre ser man det gamle politikammeret, i dag, restauranten Mør.

 

Billedsamlingen, Pollen, AAMA, KUBEN.

Billedsamlingen, Pollen, AAMA, KUBEN.

 

Pollen var også et viktig trafikknutepunkt, mange lokalbåter gikk derfra og til distriktene rundt Arendal.

 

F¨rsts Album, AAMA, KUBEN.

Fürsts Album, AAMA, KUBEN.

Indre havn 1868, dagens Pollen.

Du vil kanskje like …