AAks-Stedsbilder-Neg nr 21776-Malmbryggen i Arendal-ca 1865-Foto ikke kjent

11. mai 2017