AAks-Chr Eydes fotosamling-Gruppe av menn – kvinner og barn i trappa

15. juni 2018