Arkivene forteller

Vakre illustrasjoner fra planteriket

19. september 2018

I de to siste innleggene på bloggen har dere lest om sylting ved bruk av blader fra både busker og trær, og hvorfor disse bladene ble brukt i konserveringen. I denne sammenhengen benytter vi anledningen til å vise frem noen vakre illustrasjoner fra tre bøker som finnes i KUBENS biblioteket, samt fra det betydelige bokverket Flora Danica. Vi har valgt ut illustrasjoner som viser noen av de bladene som vi har brukt i syltingen av agurker.

Forsidebildet i dette innlegget viser Solbær, eller Ribes nigrum, på latin. Bildet er hentet fra Herbarium pharmaceuticum eller Afbildninger af Professorenes Herholdts og Schumachers Fortegnelse over de officielle Lægemidler af Planteriget, som voxe vildt, eller kunne dyrkes i de danske Stater. Verket består av 10 hefter med til sammen 141 håndkolorerte kobberstikk og ble utgitt i København mellom 1822 og 1825. Om solbærplanten står det bl.a. at bladene brukes som te, og at de; ere særdeles sveddrivende. Det står også at de gir brennevin en gul farge, og sort farge når de brukes sammen med jernvitriol (jernsulfat). Bladene ble plukket i mai for tørking, ellers ble de brukt som for til sauer og geiter.

Den neste illustrasjonen er hentet fra Afbildninger til Planterigets Naturhistorie. Boka kom ut i Odense i 1860 og inneholder 53 fargelitograferte dobbeltplansjer hvor det myldrer av vekster av forskjellig slag. Dette utsnittet viser en flott vinranke, Vitis Vinifera på latin.

 

 

De to neste illustrasjonene er hentet fra det Kongelige bibliotek i Københavns utgave av Flora Danica, og viser to andre planter som ble brukt til sylting – nemlig dill- og kirsebærblader. Flora Danica er et bokverk med håndkolorerte kobberstikk av Danmark-Norges viltvoksende flora. Verket ble påbegynt i 1761 og inneholder 3240 tavler. Verket kan utforskes i sin helhet på det Kongelige biblioteks nettsider. http://dia-prod-mas-01.kb.dk/FloraDanica/Site/index.jsp

 

Dill, Flora Danica. Lastet ned fra Det kongelige biblioteks nettside.

 

Kirsebær, Flora Danica. Lastet ned fra det Kongelige biblioteks nettside.

 

Til sist tar vi med en godbit fra vår egen samling – Simon Paullis Flora Danica fra 1648. Dette var den første (og lenge den eneste) urtebok på dansk. Paulli la stor vekt på plantenes medisinske anvendelse. I følge Paulli kan agurker, som vi her ser avbildet, «foraarsage en kaald Mafve u-lægelig Skade naar de i utide blifue fortærede.»

 

Du vil kanskje like …