Arkivene forteller

…ærlighet varer lengst…

3. mars 2020

Dette skrev Samuel Eyde i et brev til sønnen Sam Eyde 27. oktober 1880.

Sam Eyde, Elina og Samuel Eydes yngste sønn var på det tidspunktet elev ved Gjertsens privatskole i Kristiania og hadde innrømmet juksing.

I arkivsamlingene på Kuben finnes to private brev fra Samuel Eyde til sønnen Sam. Brevene er fra oktober 1880, høsten da Sam begynte som elev ved privatskolen.

Sam Eyde ble født i Arendal i 1866, og er i dag kjent som en stor industrigrunnlegger i norsk historie.

Sam Eyde. PA-2418, Portrettsamlingen, Kuben.

Hans første år som skoleelev var ved P. A. Knudsens pigeskole i Arendal, men etter hvert skal han ha fått privatundervisning i hjemmet. Høsten 1876 begynte han i andre klasse på middelskolen i Arendal, men skolearbeidet gikk dårlig. I sin selvbiografi skriver Sam: Min skoletid i Arendal var stort sett et mørkt kapittel.

Sam ville mye heller tilbringe tiden i den livlige havna i Arendal enn å sitte på skolebenken, og han ventet utålmodig på å kunne reise til sjøs. Han så ikke nytten av å bruke tid på skolearbeid da han mente at det ikke kunne forberede han på livet som sjømann. Det endte med at han måtte gå tredje klasse om igjen, og da foreldrene fikk beskjed om at han ikke kom til å klare årseksamen sommeren 1880, måtte de ta affære. Sam ble tatt ut av skolen og sendt på sommertokt med marinens korvett Nornen.

Farens håp var at sjømannslivets harde sider skulle få Sam til å innse at det man lærte i skolen var viktig å ha med seg når man skulle til sjøs. Sams far og bestefar hadde selv gått på skolen frem til konfirmasjonen, deretter reist ut som dekksgutter for etter hvert å avansere til styrmenn, kapteiner og til slutt redere.

Selv om han likte seg godt som ung kadett på Nornen, innså Sam at sjømannslivet ikke passet for ham. Han skriver i sin selvbiografi at han etter den sommeren bestemte seg for å ta skolearbeidet på alvor.

Elina og Samuel mente at det var best å få Sam bort fra den livlige havnen i Arendal med alle dens fristelser, og sendte ham til Kristiania for å gå på Gjertsens privatskole.

Samuel Eyde. PA-2418, Portrettsamlingen, Kuben.

De to bevarte brevene viser at Sam til forskjell fra årene på middelskoen i Arendal, tok skolearbeidet på alvor, faren skriver: Det har været mig inderlig kjært at flere af Dine kjærkomne Breve at se at du for de fleste skolefag har faaet gode karakterer…

Likevel hadde Sam prøvd å forbedre karakterene ved å jukse. Dette reagerte faren sterkt på og skrev til ham: Af dit sidste Brev til Mama gjør det mig imidlertid hjertelig ondt at erfare at du paa Grund af fusking, som er det daarligste en Elev nogensinde kan indlade sig paa havde faaet irrettesættelse af Dine Lærere. Det er dog godt at du min Kjære Sam selv bekjender hvor urigtig og ubesindig saadan Fremgangsmaade er, og haaber jeg du desbedre vil vogte Dig for noget saadant i Fremtiden. Husk paa Gutten min at Ærlighed varer længst, og glem ikke nogensinde dine Forældres hjertelig Formaninger i den Henseende.

Det ser ut til at Sam tok foreldrenes formaninger med seg videre i skolearbeidet, for selv om det andre brevet fra 1880 forteller om spillopper i timene og slagsmål, fullførte Sam middelskolen i 1883 med karakteren Meget godt.

Etter middelskolen begynte Sam på gymnaset og fullførte engelsklinjen på to år i stedet for tre, med karakteren Godt.

Sam Eyde. PA-2418 Portrettsamlingen, Kuben.

Etter fullført gymnas begynte han på krigsskolen og fullførte graden som reserveoffiser før han tok det endelige valget om å utdanne seg til ingeniør.

Arkivreferanse: PA-1435, Personalia boks nr. 116

Litteratur: Eyde, Sam: Mitt liv og mitt livsverk. Oslo 1939.

Grimnes, Ole Kristian. Sam Eyde – den grenseløse gründer. Oslo 2001.

Du vil kanskje like …