AAks – Arendalsbilde nr 388- Torvgaten – Julegate – Årstall ikke kjent -Fotograf ikke kjent

18. desember 2020