Arkivene forteller

Vichys varme kilder

23. april 2021

I århundrer har mennesker søkt til varme kilder i troen på at disse har helbredende kraft. Ved byen Vichy i Frankrike, finnes slike kilder som er skapt av en tidligere aktiv vulkan i fjellregionen Massif Central. De varme kildene i Vichy har vært kjent helt siden romertiden, men byen fikk sitt gjennombrudd som kursted i siste halvdel av 1800-tallet. På denne tiden besøkte Christian Eyde og hans kone Augusta byen.

Christian Eyde giftet seg med Christiane Augusta Lund i 1882. Hun var datter av Peter Lorentz Jessen Lund og Caroline Sophie Dorothea Kløcker fra Arendal. I boken Slegten Eyde, står det om helsen hennes at: Mange aars nervegigt tvang hende til at søge lægedom ved badesteder hjemme og ude, men alt forgjæves. På bakgrunn av dette er det nærliggende å tro at Augusta Eyde led av en form for revmatisme.

Augusta Eyde PA-2418 Portrettsamlingen, Kuben.

En bunke brev i det bevarte arkivet etter familien Eyde på Kuben, forteller oss at Augusta og Christian oppholdt seg i Vichy over en lengere periode i 1885 og i 1886, i håp om at de varme kildene skulle bedre Augustas helse. De fleste brevene er fra Elina Eyde til både Christian og Augusta og ett brev er fra Augustas mor, Caroline Sophie Dorothea Lund. Ett par telegram og flere postkort forteller også om oppholdet i byen.

Brev fra PA-1932 Eydes samling. Foto: Gerd Corrigan, Kuben.

I brevene fra Elina Eyde kommer det frem at hun og Samuel Eyde passet Augusta og Christians datter Sophie på bare to år. Elina skriver ofte brev og forteller at Sophie er både søt og snill, og at de forguder henne. Det kan ikke ha vært enkelt å reise fra datteren, men Elina forsikrer foreldrene om at de tar godt vare på henne, og at hun er til stor oppmuntring for dem i hverdagen. I et av brevene skriver Elina muntert: Spiser gjør hun som en lille gris, saa vel vil Gud bevare hende haaber jeg, at hun skal trives blandt os(Brev datert 29. mai 1885).

Brevene uttrykker også håp om at Vichys varme kilder skal hjelpe Augusta. I et av brevene takker Elina Gud for at Augusta kom seg av sted til Vichy, og familien håper at behandlingen vil gi henne en bedre og lysere fremtid. Elina kommer også med råd basert på egen erfaring fra behandling ved Frognerbadet, hun skriver i et brev til Christian: Bed hende blot ei blive forknyt om hun skulde føle sig daarligere ved Brugen af Couren, det er jo det bedste kjendetegn for et godt utbytte. Jeg kan tale af Erfaring, der næsten laae den halve Tid jeg første Gang var i Frognerbad, og da blev jeg saa flink senere, hver gang jeg begynder dernede faaer jeg en Crise og den faaer alle siger Lægen naar Couren skal hjælpe(Brev datert 2. juni 1885).

Fra PA-1932 Eydes samling. Foto: Gerd Corrigan, Kuben.

Et telegram forteller oss at Christian på sin side oppdaterte familien om Augustas tilstand. I telegrammet står det med korte setninger: Nesten uavbrudt soevn hele ugen. Ingen naering. I dag lidt klareote(i bedre form) helsen. (bilde av telegram).

Telegram. PA-1932 Eydes samling. Foto: Gerd Corrigan, Kuben.

Vi vet ikke helt sikkert hva slags behandling Augusta fikk på kurstedet, og det er tydeligvis noe Caroline Sophie Dorothea også funderer på når hun skriver til datteren sin: Vi talte med vor Doctor om Badene i Vichy, han mente at det mest maatte være for Drikninger du var der… (Brev datert 17. juni).

En må vel tro at familiemedlemmene fikk detaljer om behandlingen i brev som ikke er bevart i samlingen på Kuben, men en plakat i det bevarte arkivet viser at det ble lagd både tabletter og pastiller av mineralene fra kildene i Vichy.

Reklame for produkter som tabletter og pastiller laget i Vichy. PA-1932 Eydes samling. Foto Gerd Corrigan, Kuben. I dag selges en kjent hudpleieserie med navnet Vichy i landets apoteker.

Selv om biografen skriver at Augustas behandlinger ved de forskjellige kursteder var forgjeves, er det likevel god grunn til å tro at de varme kildene i Vichy hadde en viss effekt siden Augusta og Christian reiste tilbake året etter for ny behandling.

Kilder: PA-1932 Eydes samling, boks VII, Kuben.

PA-2418 Portrettsamlingen, Kuben.

Slegten Eyde af Arendal. Finne-Grønn, S. H. 1916.

Internett

Du vil kanskje like …