Browsing Category

Arkivene forteller

Arkivene forteller

Rekefiske langs Agderkysten

24. februar 2017

Før 1887 var det få kjente rekefelter langs Agderkysten, men fra 1898 til 1913 var det en langsom vekst i rekefisket langs kysten her i sør, og stadig nye felter ble oppdaget. En av dem som gjorde et omfattende arbeid for å kartlegge rekefelt langs kysten var den norske zoologen Alf Wollebæk. Les mer …

Arkivene forteller

Grimstad Konservesfabrikk AS

16. november 2016

Da Oselia var husjomfru hos familien Eyde hadde man enda ikke utviklet moderne metoder for å konserver matvarer slik vi gjør i dag. Vi tenker da spesielt på bruken av konserveringsmidler som gjør at fersk mat kan lagres over lang tid. Men, allerede på Oselias tid drev man med mange former for konservering, og vi har tidligere sett på utviklingen av blant annet kjøleskap som gjorde det mulig å oppbevare fersk mat på en helt annen måte. Kokeboken vitner også om at hun hadde kjennskap til hvordan man kunne hermetisere mat, for der finner vi flere oppskrifter på denne måte å konservere mat på.   Les mer …

Arkivene forteller

Grønnsaksdyrking på Hove i Arendal på 1700-tallet

19. september 2016

Pepperroten er en spennende plante med lange tradisjoner. Vi kjenner til at pepperroten ble mye brukt tidligere og at den fremdeles finnes i mange gamle hager langs Sørlandskysten. Oselias oppskrifter på pepperrotsaus viser at den var i bruk på hennes kjøkken og bruken av den har holdt seg helt frem til våre dager – hos mange. Og det spørs om den ikke er i ferd med å bli gjenoppdaget. Les mer …

Arkivene forteller

Lauritz Klifoths bakeri

4. mai 2016

Et av bakeriene som holdt til i Arendal på Oselias tid, var Klifoths bakeri, drevet av Lauritz Klifoth, fra København. Klifoth kom til Arendal en gang mellom 1862-1865. I følge Danish family search, var Klifoth bosatt i København i 1862. Han var bakersvend, gift med Laura Sørensen, og sammen hadde de en sønn som het Alfred. Les mer …

Arkivene forteller

Fiskebrygga i Arendal

10. februar 2016

Forsidebildet er fra fiskebrygga i Pollen i 1884. Det var nok der Oselia gikk for å handle hos Fiskehandlerne som stod der med sine baljer og kar fulle av fisk. På bildet kan man se at fiskebåtene lå tett i tett langs bryggen, det er tydelig at det her foregikk en livlig handel. Les mer …

Arkivene forteller

Julebukk

29. desember 2015

Å gå julebukk er en gammel tradisjon. Fra 2. juledag gikk den høytidelige julefeiringen over i fest og moro, da samlet gjerne en stor flokk seg for å gå julebukk. Les mer …

Arkivene forteller

Jakt som fritidssyssel

4. november 2015

Jakt som matauke har vært en essensiell del av selve livsgrunnlaget for folk i tusenvis av år, mens jakt i det moderne samfunnet mer blir å regne som en sport eller fritidssyssel. Denne tendensen økte rundt århundreskiftet, og på 1900-tallet ble forsyningen av den typen mat industrielt organisert, og Les mer …

Arkivene forteller

Oselia og Knuds landhandel i Holmesund

12. oktober 2015

En landhandel var tidligere en handelsvirksomhet som foregikk utenfor byene og vareutvalget var annerledes enn hos kjøpmenn i byene.  Handelsretten for kjøpmenn ble tidligere regulert ved lov, og var frem til siste halvdel av 1800-tallet i stor grad forbeholdt kjøpmenn i byene, men med kongelig bevilling kunne en likevel drive handelsvirksomhet så lenge en ikke hadde fast utsalgssted. Les mer …

Arkivene forteller

Et populært gullbrudepar!

10. juni 2015

I 1899 feiret Elina og Samuel Eyde gullbryllup. Beskrivelser fra dagen forteller at det var et populært par som ble feiret av hele byen. Tidlig på morgenen ble det salutert fra dampskipet Alfen med fire skudd som ble besvart av marinefartøyet Heimdal som lå ved Arendal havn. Det ble flagget fra de fleste hus i byen og fra seilbåtene på byfjorden. Les mer …

Arkivene forteller

Sildesalat – matrett og unionsmerke

17. mai 2015

Sildesalat var en matrett som i begge tvillingrikene Norge og Sverige sto høyt i kurs midt på 1800-tallet.  Det lå derfor ikke nødvendigvis noe foraktelig eller nedlatende i dette  kallenavnet for det felles unionsmerket som ble tatt i bruk i både det norske og svenske flagget fra 1844. En mente faktisk å ha kommet fram til en god løsning, med symbolikk som viste at de to kongerikene hørte sammen, men likevel  var  selvstendige.  I skandinavismens tid midt på 1800-tallet var unionen med Sverige sett på med blide øyne, også i Norge. Les mer …