Browsing Tag

Knud Gundersen

Arkivene forteller

Oselia og Knuds landhandel i Holmesund

12. oktober 2015

En landhandel var tidligere en handelsvirksomhet som foregikk utenfor byene og vareutvalget var annerledes enn hos kjøpmenn i byene.  Handelsretten for kjøpmenn ble tidligere regulert ved lov, og var frem til siste halvdel av 1800-tallet i stor grad forbeholdt kjøpmenn i byene, men med kongelig bevilling kunne en likevel drive handelsvirksomhet så lenge en ikke hadde fast utsalgssted. Les mer …